ACTIVITATEA SEMINARULUI STIINTIFICO-METODIC AL CATEDREI

 Obiectivul principal al  Seminarului științifico-metodic al Departamentului „Investiții și activitate bancară”  este lansarea, aprobarea rezultatelor științifice, diseminarea practicilor avansate și îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice.

Seminarului științifico-metodic al Departamentului „Investiții și activitate bancară”  sunt:

 

  • familiarizarea profesorilor cu noile realizări științifice, practice și metodico-didactice consacrate domeniului economico-financiar;
  • diseminarea și punerea în aplicare a experienței științifice, practice și metodico-didactice avansate utilizate în activitatea științifică și didactică de către membrii catedrei și specialiști invitați;
  • diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice ale cadrelor didactice și doctoranzilor afiliați catedrei;
  • diseminarea rezultatelor lecțiilor și activităților didactice cu caracter experimental ținute de cadrele didactice ale catedrei și specialiști invitați;
  • dezbaterea actelor legislative, a proiectelor de acte legislative care reglementează activitatea instituțiilor de învățământ și procesul de predare-învăţare-evaluare în Republica Moldova  și înaintarea propunerilor de  modificare a acestora;
  • sprijinirea dezvoltării activismului creativ al cadrelor didactice în vederea actualizării conținutul planurilor de studii și curriculelor unităților de curs, asimilării tehnologiilor educaționale moderne în procesul de învățământ;
  • demonstrarea aplicării practice a noilor forme, metode și tehnologii de instruire și educare în domeniul financiar.
 Membri ai Seminarului științifico-metodic al Departamentului „Investiții și activitate bancară” sunt toate cadrele didactice din cadrul catedrei. Organizatorii ședințelor Seminarului științifico-metodic al Departamentului „Investiții și activitate bancară”  sunt Coordonatorul domeniului din cadrul departaementului și Șeful departamentului. Seminarul științifico-metodic al catedrei prezintă în esența sa un instrument de învățare și schimb de experiență și se organizează, ca regulă,  cu o periodicitate lunară. Tematica seminarelor este reflectată în Programul de activitate al Seminarului științifico-metodic al departamentului „Investiții și activitate bancară” aprobat pentru fiecare an universitar.
 


PROGRAMUL DE ACTIVITATE

al Seminarului Științifico-Metodic din cadrul catedrei „Bănci și activitate bancară”

pe anul universitar 2023 – 2024

 

Nr.

d/o

Tema referatelor și comunicărilor Referent Viza de executare cu indicarea datei
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.

 6.

 

[/col]


Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

  • Orarul consultațiilor profesorilor
  • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
  • Aviz pentru studentii anului IV FR