IMG 3722  

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

Oleg STRATULAT

Data, luna, anul

nașterii

22 februarie 1957

Funcția și subdiviziunea

profesor, șef catedră Bănci activitate bancară

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Licențiat:  finanțe și credit, USM, 1978

construcția de partid, UML, 1986

drept, ASEM, 2009

Doctorat:  management, UTM, 1989

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Doctor în științe economice, management, 1990

Titlul tezei de doctorat:

Stimularea economică a intensificării utilizării materiei prime în industria laptelui

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

conferențiar universitar, monedă, finanțe, credit, 1992

profesor universitar, finanțe, 2002

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

Drept coordonare doctorat specialitățile  Finanțe și Management

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

35 ani

Unități de curs predate

               Monedă şicredit, Organizarea și activitatea băncii, Finanţe publice,

                Finanţele întreprinderii, Eficiența și finanțarea investițiilor,

            Finanțele internaționale,    Relaţii valutar-financiare internaţionale,

                        Economia ramurii (construcția de mașini, energeticii),

Economia întreprinderii,

Managementul întreprinderii

Experiență în proiecte naționale și internaționale

coordonator proiecte naționale, 1992-1993

Perfecţionare profesională

1993, Institutul Dezvoltare Economică al BM, SUA; 1996, Institutul  FMI;

 1997, Institutul Dezvoltare Economică al BM, SUA etc.

Publicații științifice

și metodico-didactice

150 ( monografii, manuale, lucrări metodice etc.)

Link

oleg_stratulat.ase.md

secrieru

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

Angela Secrieru

Data, luna, anul

nașterii

11 iunie 1968

Funcția și subdiviziunea

Profesor universitar, dr. hab., catedra „Bănci şi Activitate Bancară”

Director Centru de Studii Financiar-Monetare din cadrul Institutului de Cercetări Economice şi Studii Europene, ASEM

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

 Economist, specialitatea „Management”, Universitatea de Stat din Moldova, 1985 - 1990

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Doctor în Economie, specialitatea „Management”, Academia de Studii Economice, Bucureşti, 1992-1997

Doctor habilitat în economie, specialitatea „Finanţe; Monedă; Credit”, ASEM, 2006

Titlul tezei de doctorat:

Teza de doctor: „Contribuţii la elaborarea strategiilor de dezvoltare a industriei alimentare din Republica Moldova”

Teza de doctor habilitat: „Influenţa reformelor economice asupra finanţelor unităţilor economice”

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

2005 – conferenţiar universitar

2011 – profesor universitar

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

 

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

22 ani

Unități de curs predate

Strategii de politică monetară

Management bancar

Bazele activităţii bancare

Experiență în proiecte naționale și internaționale

Coordonare şi participare la proiecte finanţate de ASM, Banca Mondială, PNUD, Soros, USAID, BERD, etc.

Perfecţionare profesională

  • International Training Program for the Improvement of Managerial Skills, the World Bank project for the Private Sector Development in the Republic of Moldova; Budapest, 2000
  • ASE, Bucureşti, 2002

Publicații științifice

și metodico-didactice

Autor al unui număr de peste 65 publicaţii, dintre care 1 monografie, 1 curs universitar, coautor la o monografie

Secrieru A. Finanţele publice: Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie guvernamentală. Chişinău: Editura Epigraf, 2004, 423 p., 21 c. a.

Secrieru A. Sistemele financiare şi stimularea proceselor de obţinere a valorii. Chişinău: Elena-V.-I., 2005. 176 p., 10 c. a.

Chistruga B., Secrieru A., Pisaniuc M. ş. a. Creşterea economică durabilă prin asigurarea stabilităţii sistemului financiar. Cap. 5; cap. 7. Chişinău: ASEM, 2013, p. 202-232; 291-311. ISBN 978-9975-75-643-3.

Secrieru A. European Principles of Public Administration in the EU Eastern Partners: Country assessments 2009-2013 - Moldova. În: Public Administration in EU Eastern Partner Countries: Comparative Report 2013. Tallinn: Estonian Center of Eastern Partnership, 2013, nr. 14, p. 61-70. ISSN 2228-0391.

Hîncu R., Secrieru A. Finanţe. În: Republica Moldova: ediţie consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Chişinău: „Enciclopedia Moldovei” IP, 2009, p. 289 – 295. ISBN 978-9975-9520-0-2.

Secrieru A. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova, Chişinău: Editura Epigraf, 2009, 80 p. ISBN 978-9975-947-64-0.

Roşcovan M., Manole T., Secrieru A., Porumbescu A. Bugetarea pe bază de performanţă. Ghid, Chişinău: „Nova-Imprim” SRL, 2010, 68 p. ISBN 978-9975-4091-3-1.

Link

 

 

                           

             

IMG 3627

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume Stela CIOBU

Data, luna, anul

nașterii

31.03.1975
Funcția și subdiviziunea Conf. Univ. / Catedra Bănci și Activitate Bancară

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Facultatea Relații Economice Internaționale / ASEM/ 1997

Facultatea Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană / SNSPA / România / 1999

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Dr. în economie/ Finanțe, Monedă, Credit -08.00.10/ 2001
Titlul tezei de doctorat: Asistența financiară externă și datoria externă

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

Conferențiar universitar/  2006

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

-
Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică 18 ani
Unități de curs predate

Activitate Bancară

Monedă şi Credit

Relaţii Financiar-Valutare Internaţionale

Reglementarea şi Controlul Intern în Bancă

Managementul Riscurilor și Performanțelor Bancare

Experiență în proiecte naționale și internaționale Consultat în cadrul instituţiilor internaţionale: Banca Mondială, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Comisia Europeană, OECD, TACIS, GIZ precum şi participant activ al societăţii civile în cadrul ONG „Contact”.
Perfecţionare profesională ASE București   - 2010

Publicații științifice

și metodico-didactice

Peste 90
Link  

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume Victoria COCIUG

Data, luna, anul

nașterii

Funcția și subdiviziunea

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Titlul tezei de doctorat:

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică
Unități de curs predate

Experiență în proiecte naționale și internaționale

Perfecţionare profesională  

Publicații științifice

și metodico-didactice

Link  

IMG 3664 

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

Alla Darovannaia

Data, luna, anul

nașterii

15.10.64

Funcția și subdiviziunea

Conf. Un./ Catedra Bănci și activitate bancară

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Facultatea Economie/ USM/ 1987

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Dr în economie/Economie și management în ramură și domeniu de activitate -08.00.05/ 1995

Titlul tezei de doctorat:

Privatizarea și formarea pieței de efecte în Republica Moldova

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

Conferențiar universitar/  2000

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

-

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

24 ani

Unități de curs predate

Activitate bancară,

Creditare bancară,

Finanțare și creditare internațională

Experiență în proiecte naționale și internaționale

 

Perfecţionare profesională

BC ”Victoriabank” SA – septembrie 2012

Publicații științifice

și metodico-didactice

Peste 45

Link

 

IMG 3636

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume
Larisa MISTREAN
Data, luna, anul
nașterii
09 mai 1970
Funcția și subdiviziunea
Conferențiar universitar
Catedra “Bănci și Activitate Bancară”
Formare profesională:
specialitate/instituție/
anul absolvirii
“Finanțe și credit”, ASEM, 1993
Certificare științifică:
grad/specialitatea/
anul conferirii
Doctor în economie, Universitatea din Craiova, 1997
Titlul tezei de doctorat:
Rolul capitalului în obținerea de profit în condițiile economiei de piață
Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/
anul conferirii
Conferențiar universitar/ Finanțe, monedă, credit / 2004
Atestație competențe:
drept/licență/brevet
-
Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică
21 ani
Unități de curs predate
Activitate bancară;
Management bancar;
Marketing bancar;
Strategii și politici monetare.
Experiență în proiecte naționale și internaționale
 
Perfecţionare profesională
23.10.1998-17.11.1998 -- Şcoala Superioară de Comerţ din Grenoble,  Franţa
16.06.2003-16.07.2003 - BC ”Unibank” SA;
 
1-30.11.2006 –  ASE Bucureşti,România;
Publicații științifice
și metodico-didactice
39 ( monografii, manuale, lucrări metodice etc.)
Link
 

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

Natalia Costova

Data, luna, anul

nașterii

Funcția și subdiviziunea

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Titlul tezei de doctorat:

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

 

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

Unități de curs predate

Experiență în proiecte naționale și internaționale

Perfecţionare profesională

Publicații științifice

și metodico-didactice

Link

 

IMG 3624

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

GOROBEŢ Ilinca

Data, luna, anul

nașterii

25 septembrie

Funcția și subdiviziunea

Conferenţiar universitar la catedra „Bănci şi Activitate Bancară”

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Finanţe şi credit, ASEM, 1999

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Doctor în economie

08.00.10 - Finanţe, Credit, Monedă

2003

Titlul tezei de doctorat:

Interacţiunea indicatorilor financiar-bancari prin prisma evaluării climatului investiţional

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

Conferenţiar universitar

08.00.10 - Finanţe, Credit, Monedă

2006

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

 

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

15 ani

Unități de curs predate

Monedă şi Credit – ciclul I

Activitate bancară – ciclul I

Strategii de politică monetară – ciclul II

Experiență în proiecte naționale și internaționale

 

Perfecţionare profesională

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România, 2002

Publicații științifice

și metodico-didactice

31 ştiinţifice şi 3 metodico-didactice

Link

 

IMG 3703

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume Ana BERDILĂ

Data, luna, anul

nașterii

18 iunie 1970
Funcția și subdiviziunea Conferențiar universitar, catedra Bănci și activitate bancară

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Licențiat:  finanțe și credit, USM, 1992

Doctorat:  finanțe, monedă, credit, 1993

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Doctor în științe economice, finanțe și credit, 1998
Titlul tezei de doctorat: Modalități de echilibrare a balanței de plăți externe a Republicii Moldova în condițiile tranziției la economia de piață

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

conferențiar universitar, monedă, finanțe, credit, 2002

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

Drept coordonare doctorat specialitatea  Finanțe, monedă, credit
Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică 24 ani
Unități de curs predate

              Monedă şi credit, Moneda și operațiuni bancare (masterat),  Finanțe internaționale,    Relaţii valutar-financiare internaţionale, Bazele activității bancare, Gestiunea cursului valutar (masterat), Metode și tehnici valutar-financiare internaționale

                       

Experiență în proiecte naționale și internaționale

Proiect național – Descentralizarea fiscală – provocări pentru Republica Moldova, 2006.

Proiect național – Formarea cadrului normativ-legal al împrumuturilor obligatare municipale, finanțat de Programul Administrație Publică și Bună Guvernare, Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu ASEM și CNPF, 2008.

Expert Comisia Națională a Pieței Financiare.

Perfecţionare profesională
  1. 2000, Academia de Studii Economice București, România
  2. 26-29 martie 2008, Vizită de studiu în cadrul conferinţei internaţionale: „Organizarea consiliilor de cartier”, Timișoara, România
  3. 14-18 aprilie 2008, Asociaţia de dezvoltare economică, Ivano-Frankovsc, Vizită de studiu în cadrul conferinţei internaţionale: „Consolidarea capacităţilor societăţii civile în promovarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale”, Ivano-Frankovsc, Ucraina,
  4. 2012, Academia de Studii Economice București, România

Publicații științifice

și metodico-didactice

60 ( monografii, manuale, lucrări metodice etc.)
Link  

IMG 3658

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

Angela BELOBROV

Data și anul nașterii

25 iunie 1976

Funcția și subdiviziunea

Conf.univ. la catedra „Bănci și activitate bancară”

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Academia de Studii Economice din Moldova,

Facultatea Contabilitate, Specialitatea „Contabilitate și audit”, 1999

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Doctor în științe economice

 Specialitatea 08.00.10 „Finanțe; monedă; credit”

Titlul tezei de doctorat:

  „Efectele financiare ale migrației externe a forței de muncă din Republica Moldova”

Laureat al Concursului național „Teza de excelență de doctor a anului 2011” în domeniul științe socio-umane, decernată de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova. (Prima diplomă din țară pentru domeniul economie).

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

 

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

 

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

15 ani

Unități de curs predate

Relații valutar-financiare internaționale

Activitate bancară

Monedă și bănci

Managementul bancar

Creditare bancară

Tranzacții pe piața Forex

Sisteme bancare comparate

Gestiunea riscurilor bancare

Experiență în proiecte naționale și internaționale

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Proiectul 06.411.02.03P „Elaborarea mecanismelor şi metodelor de stimulare a creşterii economice, de reducere a sărăciei şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în contextul SCERS”.

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Proiectul nr. 11.819.08.05A/ 35/ind/ 11.04.11 „Fundamentarea politicii financiare privind asimilarea remitenţelor in Republica Moldova”.

Perfecţionare profesională

20 Ianuarie-03 Februarie 2014, Academia de Studii Economice a Moldovei - Sistemul MOODLE: posibilități de aplicare de către cadrele didactice

25-29 noiembrie, 2013, Czech development agency and the Ministry of Foreign Affairs   of the Czech Republic - Project Cycle Management

Septembrie-octombrie 2012, Paritet-Invest SRL (reprezentantul oficial al Alpari în Republica Moldova), Chișinău, Republica Moldova - Teoria și practica lucrului pe piețele financiare internaționale

02-04 aprilie 2012, Oficiul Băncii Mondiale or. Minsk, Republica Belarusi - Managementul financiar şi utilizarea fondurilor în operaţiunile Băncii Mondiale

mai 2004, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România - Economie şi administrarea afacerilor

februarie-aprilie 2004, Centrul Educaţional Pro-Didactica - Strategii de dezvoltare în domeniul „Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”

Publicații științifice

și metodico-didactice

Peste 50 publicatii științifice și metodico-didactice

Link

 

CURRICULUM VITAE

Prenume, nume

Ana GUMOVSCHI

Data, luna, anul

nașterii

Funcția și subdiviziunea

Formare profesională:

specialitate/instituție/

anul absolvirii

Certificare științifică:

grad/specialitatea/

anul conferirii

Titlul tezei de doctorat:

Atestare științifico-didactică: titlul/domeniul/

anul conferirii

Atestație competențe:

drept/licență/brevet

Vechime muncă pedagogică și cercetare științifică

Unități de curs predate

Experiență în proiecte naționale și internaționale

Perfecţionare profesională

Publicații științifice

și metodico-didactice

Link

 

[/col]

 

 

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

  • Orarul consultațiilor profesorilor
  • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
  • Aviz pentru studentii anului IV FR