CABINETUL NUMISMATIC

Catedra „Bănci şi Activitate Bancară” pentru anul universitar 2016-2017 şi-a propus ca temă de cercetare cu denumirea INSTITUȚIILE FINANCIARE NEBANCARE ÎN ECONOMIA COMPETITIVITĂȚII, INOVĂRII ȘI INTEGRĂRIIRezultatul activităţii de cercetare se va concretiza în cărţi, studii, organizări a discuţiilor publice, articole publicate în edituri şi reviste recunoscute, prezentate la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice vor fi publicate în monografii, reviste economice şi prezentate la simpozioanele ştiinţifice atât naţionale, cât şi internaţionale. Totodată, rezultatele menţionate îşi vor găsi reflectare în tezele de doctorat elaborate în cadrul catedrei.

În plus, rezultatele obţinute de colaboratorii catedrei pot fi folosite în procesele de formulare şi implementare a politicii economice, financiare, monetare şi investiţionale a BNM, etc.

Ciclul  de masterat „Administrarea bancară” presupune studiul aprofundat a metodelor de evaluare a riscurilor bancare, a tehnicilor de audit bancar şi a specificului reglementărilor bancare, include discipline ce se referă la gestiunea cursului valutar, operaţiuni de speculaţie pe pieţele valutare, precum şi teme cu referire la strategii şi politici monetare. Astfel, orice specialist, ce pretinde să aibă abilităţi de analiză şi evaluare în domeniul financiar-bancar poate să-şi fortifice cunoştinţele în cadrul studiului respectiv de  masterat.

Candidaţii la studii au nevoie de o bază de cunoştinţe în domeniul finanţelor, în special vor fi selectaţi din absolvenţii specialităţii „Finanţe Bănci”, ciclul I, pot fi selectaţi şi absolvenţii altor specialităţi economice cu condiţia audierii de ei a unor discipline bancare, cum ar fi „Activitate bancară”; Monedă şi credit”, „Management bancar”.

Absolvenţii pot ocupa în viitor posturi de conducere a structurilor organizaţionale în bănci, companii de microfinanţare nonbancare, Banca Naţională a Moldovei, Fondul de Garantare a Depozitelor, precum şi în alte structuri asociate cu creditarea sau alocare de resurse, estimarea riscului financiar, speculaţii pe piaţa valutară, dealing valutar, secţia de audit, marketing, trezorerie, etc.

 

Formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice universitare  ale catedrei „Bănci și activitate bancară” se realizează prin următoarele modalități:   

 •                     studii individuale de specialitate – autoinstruire  și autoperfecţionare
 •     activităţi  desfășurate  în  cadrul  comisiilor  metodice,  a seminarelor științifice de profil  ș.a.; 
 •     schimb de experiență în cadrul altor universități;
 •     schimburi de experienţă profesională între colegi (petrecerea de prelegeri și seminare deschise, mese rotunde, seminare tematice, panele     de discuții) și în cadrul altor instituții din domeniu;  
 •     participări la conferințe și simpozioane științifice și științifico-practice, naţionale sau internaţionale;  
 •     implicarea în realizarea unor publicaţii metodice în calitate de autori, coautori sau consultanți;  
 •     implicarea în realizarea unor publicaţii științifice de specialitate în calitate de autori, coautori sau consultanți;   
 •     participarea  la  cursuri  de  formare  iniţială  și  perfecţionare  continuă  organizate/  avizate  de  instituţii  abilitate  sau  de către ASEM;
 •     participarea la cursuri de formare organizate pe  platforme online/ e-learning; 
 •     participarea la cursuri de specializare în instituțiile din domeniul financiar-bancar; 
 •    perfecţionare prin obținerea de grade științifice (doctor în științe economice, doctor habilitat în științe economice) și didactice ( lector             universitar, conferențiar universitar, profesor universitar),
 •     participarea la traning-uri ș.a.

IMG 3722

profesor universitar, doctor în economie STRATULAT Oleg

                                                                                                                  

                                                                                                                                    

IMG 3747Sedinta seminarului științifico-metodic

IMG 3749 Discuția tezei de doctor în cadrul seminarului

IMG 3754

IMG 3770

IMG 3776

[/tab_item] [/tab]

 

 

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

 • Orarul consultațiilor profesorilor
 • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
 • Aviz pentru studentii anului IV FR