ACTIVITATEA METODICĂ A DEPARTAMENTULUI

 Activitatea metodică reprezintă un spectru larg de activităţi precum reuniuni metodice pe discipline, activitatea grupurilor de lucru pe discipline, desfășurarea seminariilor și prelegerilor model, traininguri, elaborarări de materiale didactice, toate înglobate într-un plan de activități metodice realizate în cadrul departamentului

PLANUL

activităţii metodice a departamentului

pentru a. univ. 2023-2024

 1. Organizarea activităţii de actualizare a programelor analitice.
 2. Evaluarea asigurării metodice a unităţilor de curs şi modulelor din compartimentul didactic al departamentului.
 3. Întocmirea planului de elaborare a lucrărilor cu caracter metodic şi didactic.
 4. Întocmirea planului publicaţiilor lucrărilor metodice şi didactice.
 5. Elaborarea PPT.
 6. Verificarea îndeplinirii planului elaborărilor şi publicaţiilor şi prezentarea informaţiei respective şefului departamentului.
 7. Pregătirea chestiunilor din domeniu pentru Şedinţele departamentului, Comisia metodică a facultăţii şi a Academiei, Consiliul facultăţii.
 8. Întocmirea raportului privind activitatea metodică pe parcursul anului universitar.

IMG 3624

conf.univ.,  doctor in economie GOROBEȚ Ilinca

                                                                                                                  

REGULAMENTUL

Coordonatorului Domeniului

ACTIVITATE METODICĂ

I.DISPOZIŢII GENERALE

 1. Coordonatorul Domeniului Activitate metodică (în continuare – Coordonator) este persoana responsabilă de organizarea activităţilor catedrei ce ţin de elaborarea lucrărilor destinate asgurării didactice a disciplinilor predate de departament.
 2. Coordonatorul este desemnat de şeful departamentului din rândul cadrelor didactice titulare cu experienţă în domeniu şi confirmat prin decizia departamentului.
 3. În activitatea sa Coordonatorul se conduce de legislaţia în vigoare, Regulamentele Ministerului Învăţământului şi Tineretului, Regulamentele ASEM, Ordinile Rectorului, Hotărârile Senatului, Consiliului facultăţii şi Şedinţei departamentului.
 4. Coordonatorul este subordonat nemijlocit şefului departamentului.

 

II.ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

Atribuţiile principale ale Coordonatorului sunt:

-         planificarea activităţii în domeniu;

-         organizarea activităţilor cu referinţă la elaborarea lucrărilor metodico-didactice;

-         perfecţionarea continuă a activităţilor de asigurare metodico-didactică a procesului de învăţământ;

-         elaborarea rapoartelor privind activităţile din domeniu coordonat.

 

III.FUNCŢIILE

În conformitate cu atribuţiile sale Coordonatorul exercită următoarele funcţii:

 • elaborează planul anual de activitate a domeniului şi îl prezintă spre aprobare şefului catedrei în termenii stabiliţi;
 • monitorizează realizarea planului de activitate;
 • elaborează compartimentele respective din cadrul Planului de activitate a catedrei şi Planul de editare;
 • asigură transparenţa activităţilor în domeniul coordonat;
 • furnizează informaţiile necesare cu referinţă la domeniul coordonat pentru actualizarea continuă a Site-ul departamentului;
 • furnizează informaţiile necesare cu referinţă la domeniul coordonat pentru actualizarea panourile informative ale departamentului;
 • gestionează acţiunile realizate în cadrul ariei de răspundere;
 • asigură contactele permanente ale departamentului cu Comisia metodică a facultăţii şi Academiei;
 • întocmeşte rapoartele privind propria activitatea şi activităţile din domeniu;
 • pregăteşte chestiunile din domeniu pentru Şedinţele departamentului, Comisiei metodice a facultăţii şi a Academiei, Consiliul facultăţii etc.;
 • se preocupă de portofoliul „Activitate metodică” etc.

IV.DREPTURILE

Coordonatorul este investit cu următoarele drepturi:

 • să solicite şi să primească informaţiile necesare privind domeniul coordonat de la toţi membrii departamentului;
 • să înainteze chestiuni ce ţin de activitatea în domeniul coordonat pentru desbatere la Şedinţele Departamentului.

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

 

Coordonatorul îşi organizează activitatea în baza principiului coleagităţii şi răspunderii personale de starea de lucruri în domeniu.

Activitatea Coordonatorului este organizată în baza prezentului Regulament.

VI.DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia şefului departamentului.

Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de şeful departamentului.

                                                                                                       

 

MONEDĂ ȘI CREDIT (VOL 1)

Autor: Oleg STRATULAT

Editura: ASEM

Anul apariției: 2014

Nr. pagini: 304p.

ISBN: 978-9975-75-702-7

vol1
 

 

 

MONEDĂ ȘI CREDIT (vol.2)
MONEDĂ ȘI CREDIT

Autor: Oleg STRATULAT

Editura: ASEM

Anul apariției: 2014

Nr. pagini: 318p.

ISBN: 978-9975-75-703-4

vol 2

 

 
 

  GHID
  la unitatea de curs
     MONEDĂ ȘI CREDIT

Autori: Oleg STRATULAT, Ana CÎRLAN

Editura: ASEM

Anul apariției: 2016

Nr. pagini: 384 p.

ISBN: 978-9975-75-790-4

1
   

                 

 

 INDICAȚII METODICE
  privind elaborarea
studiului analitic la
unitatea de curs 
      MONEDĂ ȘI CREDIT

Autori: Oleg STRATULAT, Ana CÎRLAN

Editura: ASEM

Anul apariției: 2016

Nr. pagini: 64p.

ISBN: 978-9975-75-790-4

11
   
     
 

RECOMANDĂRI ȘI SARCINI

pentru studiul individual al studentului

la unitatea de curs

MONEDĂ ȘI CREDIT

Autori: Oleg STRATULAT, Ana CÎRLAN

Editura: ASEM

Anul apariției: 2016

Nr. pagini: 117p.

ISBN: 978-9975-75-799-7

   
                      

 

 

 

 

 

[/tab_item] [/tab]

Сохранить

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

 • Orarul consultațiilor profesorilor
 • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
 • Aviz pentru studentii anului IV FR