DOMENIUL  CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Rezultatul activităţii de cercetare se concretizează în cărţi, studii, organizări a discuţiilor publice, articole publicate în edituri şi reviste recunoscute, prezentate la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt publicate în monografii, reviste economice şi prezentate la simpozioanele ştiinţifice atât naţionale, cât şi internaţionale. Totodată, rezultatele menţionate îşi vor găsi reflectare în tezele de doctorat elaborate în cadrul departamentului.

În plus, rezultatele obţinute de colaboratorii departamentului pot fi folosite în procesele de formulare şi implementare a politicii economice, financiare, monetare şi investiţionale a BNM, etc.

 

conferențiar universitar, doctor habilitat LOPOTENCO Viorica

                                                                                                                  

                                                                                                                                            „APROBAT”

şef departament „Investiții şi Activitate Bancară”

____________________________________

prof. univ., dr. hab. Angela SECRIERU

30 august 2023

 

REGULAMENTUL

Coordonatorului Domeniului

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 DISPOZIŢII GENERALE

Coordonatorul Domeniului Perfecţionare profesională  (în continuare – Coordonator) este persoana responsabilă de organizarea activităţilor departamentului ce ţin de perfecţionarea profesională a cadrelor didactice.

Coordonatorul este desemnat de şeful departamentului din rândul cadrelor didactice titulare cu experienţă în domeniu şi confirmat prin decizia departamentului.

În activitatea sa Coordonatorul se conduce de legislaţia în vigoare, Regulamentele Ministerului Învăţământului şi Tineretului, Regulamentele ASEM, Ordinile Rectorului, Hotărârile Senatului, Consiliului facultăţii şi Şedinţei departamentului.

Coordonatorul este subordonat nemijlocit şefului departamentului.

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

Atribuţiile principale ale Coordonatorului sunt:

-         planificarea activităţii în domeniu;

-         organizarea activităţilor de perfecţionare profesională;

-         perfecţionarea continuă a activităţilor de sporire a nivelului profesional al cadrelor didactice;

-         elaborarea rapoartelor privind activităţile din domeniu coordonat.

FUNCŢIILE

        În conformitate cu atribuţiile sale Coordonatorul exercită următoarele  funcţii:

- elaborează planul anual de activitate a domeniului şi îl prezintă  spre aprobare şefului departamentului în termenii stabiliţi;

-  monitorizează realizarea planului de activitate;

- elaborează compartimentul respectiv din cadrul Planului de activitate al departamentului;

-  asigură transparenţa activităţilor în domeniul coordonat;

- furnizează informaţiile necesare cu referinţă la domeniul  coordonat pentru actualizarea continuă a site-lui departamentului;

- furnizează informaţiile necesare cu referinţă la domeniul  coordonat pentru actualizarea panourile informative ale departamentului;

- pregăteşte chestiunile cu referinţă la domeniu (dare de samă a cadrelor didactice privind stagiile etc.) pentru dezbatere la şedinţele departamentului;

- gestionează acţiunile realizate în cadrul ariei de răspundere;

- întocmeşte rapoartele privind propria activitatea şi activităţile din domeniu.

- se preocupă de portofoliul „Perfecţionare profesională” etc.

DREPTURILE

  Coordonatorul este investit cu următoarele drepturi:

- să solicite şi să primească informaţiile necesare privind domeniul coordonat de la toţi membrii departamentului;

- să înainteze chestiuni ce ţin de activitatea în domeniul coordonat pentru dezbatere la Şedinţele departamentului.

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

      Coordonatorul îşi organizează activitatea în baza principiului colegialităţii şi răspunderii   personale de starea de lucruri în domeniu.

     Activitatea Coordonatorului este organizată în baza prezentului Regulament.

DISPOZIŢII FINALE

  Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia şefului departamentului.

 Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de şeful departamentului.

IMG 3747Sedinta seminarului științifico-metodic

IMG 3749 Discuția tezei de doctor în cadrul seminarului

IMG 3754

IMG 3770

IMG 3776

[/tab_item] [/tab]

Сохранить

Сохранить

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

  • Orarul consultațiilor profesorilor
  • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
  • Aviz pentru studentii anului IV FR