STRATEGIA

de dezvoltare a departamentului ,,Investiții și activitate bancară”

în perioada 2020-2022

Integrarea europeană, devenită o realitate certă pentru Republica Moldova, are drept obiectiv crearea unui spațiu unic al învățământului superior caracteristicile de bază ale căruia sunt excelența, mobilitatea, competitivitatea.

Aceasta impun schimbări și perfecționări substanțiale în sistemul învățământului superior, inclusiv cel economic. Formarea specialiștilor pentru instituțiile bancare și instituțiile financiare nebancare, ca parte componentă a învățământului economic superior, trebuie adaptată la noul mediu educațional.

Departamentului Investiții și Activitate Bancară, subdiviziune recunoscută ca lider în învățământul și cercetarea de profil bancar din Republica Moldova, cu tradiții încetățenite și performanțe consacrate, cu bună reputație în cadrul Academiei de Studii Economice și în republică, îi revine rolul și responsabilitatea pentru dezvoltarea cercetării științifice și instruirii profesionale în domeniul financiar-bancar.

Sistemul bancar naţional se află în permanentă modernizare condiţionată de adaptarea la rigorile europene, implementarea a noii genuri de activităţi şi tehnologii. Aceasta impune formarea funcţionarilor bancari de performanţă, cu vaste cunoştinţe generale şi de profundă pregătire profesională. Asemenea calităţi pot fi formate prin instruire competentă, axată pe rezultatele recente ale cercetărilor ştiinţifice.

Strategia dezvoltării departamentului ,,Investiții și activitate bancară” în perioada 2020-2022 se va axa pe:

- îmbunătățirea procesului de predare-învățare și evaluare academică prin sporirea nivelului desfășurării orelor de contact, organizării lucrului individual al studenților, perfecționării modalităților de evaluare, culturii calității în rândul cadrelor didactice și studenților;

- ajustarea obiectivelor programelor de studii la formarea profesională de înalt nivel a specialiștilor;

- adaptarea programelor analitice pentru toate unitățile de curs din compartimentul didactic al departamentului la formarea competențelor corespunzătoare practicii bancare moderne;

- asigurarea metodică a tuturor unităților de curs din compartimentul didactic al departamentului cu manuale, ghiduri, culegeri de probleme, indicații metodice etc;

- colaborarea cu mediul bancar în vederea racordării conținutului materialului didactic la cerințele băncilor față de specialiști;

- susținerea stagiilor profesionale ale cadrelor didactice în universitățile de peste hotare și în instituțiile financiare din țară orientate la creșterea calificării didactice și de cercetare;

- promovarea metodelor de predare-învățare bazate pe tehnologiile informaționale;

-obiectivizarea evaluării cunoștințelor studenților prin extinderea aplicării calculatoarelor;

- evaluarea satisfacției studenților privind asigurarea și predarea unităților de curs din compartimentul didactic al departamentului etc.;

- accentuarea elementuui știinșific în predare;

- înternașionalizarea cercetării;

- diversificarea activităților extracuriculare;

- actualizarea și îmbunatațirea cabinetului numismatic etc.

Realizarea acțiunilor incluse în Strategia de dezvoltare a departamentului ,,Investiții și activitate bancară” în perioada 2020-2022 va contribui la atingerea obiectivului fundamental al departamentului- FORMAREA BANCHERULUI MODERN PRIN CULTIVAREA CUNOȘTINȚELOR TEORETICE PROFUNDE ȘI ALTOIREA DEPRINDERILOR PRACTICE TEMEINICE.

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne

Navigatie

  • Orarul consultațiilor profesorilor
  • Orarul profesorilor privind ghidarea activității indiviaduale
  • Aviz pentru studentii anului IV FR