DOMENIUL  ACTIVITATE  LICENȚIAT

Reforma structurii învăţământului superior din Republica Moldova, care se desfăşoară în prezent, vizează creşterea mobilităţii studenţilor, creşterea şanselor lor pe piaţa muncii, reducerea numărului de specializări universitare şi creşterea participării la programele de masterat şi doctorale. Republica Moldova a făcut paşi importanţi în Învăţământului Superior, prin reorganizarea întregului spectru de programe universitare şi aderare la Procesul Bologna.

 

 

IMG 3681

conferentiar universitar, doctor in economie ZUBIC Aliona

 

REGULAMENTUL
Coordonatorului Domeniului
ACTIVITĂŢI  LICENŢIAT


I.    DISPOZIŢII GENERALE

1.1.    Coordonatorul Domeniului Activităţi Licenţiat (în continuare – Coordonator) este persoana responsabilă de organizarea activităţilor catedrei ce ţin de instruirea la ciclul I - licenţiat.
1.2.    Coordonatorul este desemnat de şeful catedrei din rândul cadrelor didactice titulare cu experienţă în domeniu şi confirmat prin decizia catedrei.
1.3.    În activitatea sa Coordonatorul se conduce de legislaţia în vigoare, Regulamentele Ministerului Învăţământului şi Tineretului, Regulamentele ASEM, Ordinile Rectorului, Hotărârile Senatului, Consiliului facultăţii şi Şedinţei catedrei.
1.4.    Coordonatorul este subordonat şefului catedrei.

II.    ATRIBUŢIILE PRINCIPALE

2.1.    Atribuţiile principale ale Coordonatorului sunt:
-    planificarea activităţii în domeniu;
-    organizarea activităţilor cu referinţă la ciclul I - licenţiat;
-    perfecţionarea continuă a activităţilor de organizare a instruirii la ciclul I - licenţiat;
-    elaborarea rapoartelor privind activităţile din domeniul coordonat.

III.    FUNCŢIILE

3.1.            În conformitate cu atribuţiile sale Coordonatorul exercită următoarele  funcţii:
- elaborează planul anual de activitate a domeniului;
- monitorizează realizarea planului de activitate;
- elaborează compartimentul respectiv din cadrul Planului de activitate a catedrei;
- actualizeză permanent documentaţia privind domeniul coordonat;
- coordonează procesul de elaborare a planurilor de învăţământ la ciclul I - licenţiat şi de perfecţionare (modificare) a lor;
- coordonează procesul de elaborare a temelor tezelor de licenţă;
- monitorizeză derularea procesului de instruire la ciclul I - licenţiat la toate fazele lui;
- asigură contactele permanente  ale catedrei cu decanatul;
- furnizează informaţiile solicitate cu referire la domeniul coordonat;
- gestionează acţiunile realizate în cadrul ariei de răspundere;
- întocmeşte rapoartele privind activitatea din domeniu;
- pregăteşte chestiunile din domeniu (de aprobare a temelor tezelor de licenţă şi coordonatorilor ştiinţifici, subiectelor examenelor de licenţă  etc.) pentru şedinţele  Catedrei, Consiliului facultăţii etc.;
- se preocupă de portofoliul „Licenţiat” etc.

IV.    DREPTURILE

4.1.      Coordonatorul este investit cu următoarele drepturi:
-să solicite şi să primească informaţiile necesare privind domeniul coordonat de la toţi membrii catedrei;
-să înainteze chestiuni ce ţin de activitatea în domeniul coordonat pentru desbatere la şedinţa Catedrei.

V.    ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

5.1.                 Coordonatorul îşi organizează activitatea în baza principiului coleagităţii şi răspunderii   personale de starea de lucruri în domeniu.
5.2.                 Activitatea Coordonatorului este organizată în baza prezentului Regulament.

VI.    DISPOZIŢII FINALE

6.1.      Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia şefului catedrei.
6.2.     Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de şeful    catedrei.

                                                                                          

[/tab_item] [/tab]

Сохранить

Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne