„Aprobat”                                                                                                                                     „ Coordonat”

____________________                                                                                                        _______________________

șef catedră                                                                                                                             Coordonator ştiinţific

„Bănci şi Activitate Bancară”                                                                                            __________________________

Oleg STRATULAT, prof .univ. dr.                                                                                     __________________________

„__”_____________2015                                                                                                             „__”____________2015

________________________________________________________

(numele, prenumele, grupa studentului (ei))

TEMA TEZEI DE LICENTĂ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

PROGRAM DE CERCETARE

OBIECTIVE:

-

-

-

-

CONȚINUT:

I. ____________________________________________________________________________________________________________

1.1.___________________________________________________________________________________________________________

1.2.___________________________________________________________________________________________________________

1.3.___________________________________________________________________________________________________________

II. ___________________________________________________________________________________________________________

2.1.___________________________________________________________________________________________________________

2.2.___________________________________________________________________________________________________________

  2.3.___________________________________________________________________________________________________________

  III.___________________________________________________________________________________________________________

3.1.___________________________________________________________________________________________________________

3.2.___________________________________________________________________________________________________________

3.3.___________________________________________________________________________________________________________

 

EXECUTARE: CALENDAR / DOCUMENTARE / EVIDENȚĂ / EVALUARE                                                                                

Nr.

 

Conţinutul

activităţilor

pe etape de executare

Termen de executare

 

Documentarea

rezultatelor

 

Gradul de executare

%

Evaluarea

(efectuată de coordonator)

Termenul

efectiv de

executare

Aprecieri (cu notă

de la 1 la 10)

Semnătura
1 Selectarea temei de către student şi depunerea cererii 30 aprilie 2015 Cerere x x x x
2 Aprobarea temei şi coordonatorului ştiinţific la şedinţa catedrei 30 octombrie 2015

Proces verbal

Proiect ordin

x x x x
3 Aprobarea programului de cercetare și înregistrarea autorului în Repozitoriu 30 noiembrie 2015

Program

Raport Repozitoriu

1      
4 Selectarea şi studierea literaturii de specialitate 31 decembrie 2015 Lista (revista) bibliografiei 5      
5 Elaborarea și prezentarea primului capitol coordonatorului ştiinţific 31 ianuarie 2016

Baze de date

25      
6 Colectarea datelor statistice şi materialului practic 20 februarie 2016 Expunere scrisă 30      
7 Elaborarea şi prezentarea capitolului doi coordonatorului ştiinţific 10 martie   2016 Expunere scrisă 50      
8 Elaborarea şi prezentarea capitolului trei coordonatorului ştiinţific 10 aprilie 2016 Expunere scrisă 80      
9 Definitivarea (introducere, concluzii, anexe etc.) tezei și prezentarea ei coordonatorului ştiinţific

20 aprilie 2016

Expunere scrisă

85      
10 Perfectarea și transmiterea tezei de master finalizată coordonatorului ştiinţific pentru avizare

30 aprilie   2016

Lucrare copertată 90      
11 Admiterea spre depunere în format electronic în Repozitoriu și acordarea Avizului scris de către coordonator 8 mai 2016

Nota în registru

Aviz

x   x  
12 Depunerea tezei de master, în format electronic   în Repozitoriul ASEM 15 mai 2016

Raport

Repozitoriu

95   x x
13 Depunerea oficială a tezei de licenţă finalizată, însoțită de Raportul Repozitoriului, la catedră 20 mai 2016

Teza copertată

Notă în Registru

100   x x
14 Elaborarea comunicării și pregătirea materialelor ilustrative pentru susținere 27 mai 2016 Text, materiale ilustrative, prezentare PPT   pe stik, x      
15 Susţinerea publică a tezei de licenţă 30 mai 2016 Evaluarea comisiei de licență x   x x

Data______________                                                                                                                                                     __________________

                                                                                                                                                                                         (semnătura studentului)

 


Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne