ACTIVITATEA SEMINARULUI STIINTIFICO-METODIC AL CATEDREI

 Obiectivul principal al  Seminarului științifico-metodic al catedrei „Bănci și activitate bancară”  este lansarea, aprobarea rezultatelor științifice, diseminarea practicilor avansate și îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice.

Seminarului științifico-metodic al catedrei „Bănci și activitate bancară”  sunt:

 

  • familiarizarea profesorilor cu noile realizări științifice, practice și metodico-didactice consacrate domeniului economico-financiar;
  • diseminarea și punerea în aplicare a experienței științifice, practice și metodico-didactice avansate utilizate în activitatea științifică și didactică de către membrii catedrei și specialiști invitați;
  • diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice ale cadrelor didactice și doctoranzilor afiliați catedrei;
  • diseminarea rezultatelor lecțiilor și activităților didactice cu caracter experimental ținute de cadrele didactice ale catedrei și specialiști invitați;
  • dezbaterea actelor legislative, a proiectelor de acte legislative care reglementează activitatea instituțiilor de învățământ și procesul de predare-învăţare-evaluare în Republica Moldova  și înaintarea propunerilor de  modificare a acestora;
  • sprijinirea dezvoltării activismului creativ al cadrelor didactice în vederea actualizării conținutul planurilor de studii și curriculelor unităților de curs, asimilării tehnologiilor educaționale moderne în procesul de învățământ;
  • demonstrarea aplicării practice a noilor forme, metode și tehnologii de instruire și educare în domeniul financiar.
 Membri ai Seminarului științifico-metodic al catedrei „Bănci și activitate bancară” sunt toate cadrele didactice din cadrul catedrei. Organizatorii ședințelor Seminarului științifico-metodic al catedrei „Bănci și activitate bancară”  sunt Coordonatorul domeniului din cadrul catedrei și Șeful catedrei. Seminarul științifico-metodic al catedrei prezintă în esența sa un instrument de învățare și schimb de experiență și se organizează, ca regulă,  cu o periodicitate lunară. Tematica seminarelor este reflectată în Programul de activitate al Seminarului științifico-metodic al catedrei „Bănci și activitate bancară” aprobat pentru fiecare an universitar.
 

APROBAT       

_________________        

Șeful catedrei „Bănci și activitate bancară”          

prof.univ., dr. Oleg STRATULAT

PROGRAMUL DE ACTIVITATE

al Seminarului Științifico-Metodic din cadrul catedrei „Bănci și activitate bancară”

pe anul universitar 2015 – 2016

Nr. Data şedinţei Subiectul Referent Ora și locul desfășu-rării ședinței
1.

Octombrie 2015,

a doua zi de joi

1. Concretizarea cerințelor de elaborare și prezentare a tezelor de licență cu tematică monetar-bancară.

2. Concretizarea cerințelor de elaborare și prezentare a tezelor de masterat cu tematică monetar-bancară.

3. Sarcinile cadrelor didactice în vederea pregătirii către auditul intern în contextul realizării prevederilor SMC 9001:2008.

Coordonator „Activitate Licențiat” conf. univ., dr. Aliona ZUBIC

Coordonator „Activitate Masterat” conf. univ., dr. Ruslan BATIȘCEV

Coordonator „Activitate Managementul Calității” conf.univ., dr.  Viorica LOPOTENCO

1100,

aud. 307F

2.

Noiembrie 2015,

a doua zi de joi

1. Familiarizarea cu platforma informațională a paginii web a BNM.

2. Diseminarea rezultatelor stagiilor de perfecționare profesională în cadrul băncilor a cadrelor didactice din cadrul catedrei „Bănci și activitate bancară”

Ion Nicorici, dezvoltator, Serviciul Comunicare, Presă și Protocol al Băncii Naționale a Moldovei

conf.univ., dr. Alla Roller

conf.univ., dr. Ilinca Gorobeț

conf.univ., dr. Larisa Romanciuc

conf.univ., dr. Aliona Zubic

1100,

aud. 307F

3.

Decembrie 2015,

a doua zi de joi

1. Concretizarea profilului cadru al instituțiilor care au potențialul de a fi partenere pentru activitatea de practică studenții anului III, Licență, Specialitatea „Finanțe și Bănci”.

2. Aspecte metodologice a programelor stagiilor de practică pentru studenții anului III, Ciclul I. Licență în anul universitar 2015-2015.

Coordonator „Organizarea stagiilor de practică” conf. univ., dr. Larisa MISTREAN

Coordonator „Asigurarea Metodică a stagiilor de practică”   conf. univ., dr. Alla DAROVANNAIA

1100,

aud. 307F

4.

Februarie 2016,

a doua zi de joi

  1. Ședință comună cu reprezentanții BC Mobiasbanca   Groupe Societe Generale SA

conf. univ., dr. Angela BELOBROV, Coordonator Seminar Științifico-Metodic și Perfecționare Profesională

1100,

Sediul

Mobiasbanca

5.

Martie 2016,

a doua zi de joi

1. Reguli privind utilizarea metodelor de prezentare corectă a datelor statistice și de analiză statistică a seriilor cronologice în analizele economice realizate în cadrul tezelor de licență și de masterat.

2. Direcții de îmbunătățire a procesului de elaborare a tezelor de licență și masterat.

Ședință comună cu Catedra „Matematică și Statistică economică”, ASEM

Șef catedra

prof.univ.,dr.hab.  Ion PÎRȚACHI

Șef catedra „Bănci și activitate bancară”,

Coordonator „Activitate Metodică”,  prof.univ.,dr. Oleg STRATULAT

1100,

aud. 302F

6.

Aprilie 2016,

a doua zi de joi

1. Orientări privind tematica cercetărilor științifice ale   cadrelor didactice din cadrul catedrei „Bănci și activitate bancară”.

2. Noi prevederi privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 și Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Doctorale a ASEM) .

Coordonator „Activitate Științifică și Colaborare Internațională”

prof.univ.,dr. hab. Angela SECRIERU

Coordonator „Activități de doctorat”

conf. univ., dr. Ilinca GOROBEȚ

1100,

aud. 307F

[/col]


Contacte

Address

Str. Bănulescu Bodoni 51, MD-2005, Chişinău, Moldova,

Email Address

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Phone Number

0 22 402 768

Scrieti-ne